DOPISNI KURS ASTROLOGIJE


DOPISNI KURS ASTROLOGIJE

 

        DOPISNA ŠKOLA ASTROLOGIJE

UPIS:

UPIS od 01.-15. AVGUSTA 2021. 

Upis na TELEFON: 060/76-71-174 ili 069/767-114
Upis preko VIBERA: 060/76-71-174
Upis preko E-maila na: astroanaliza@yahoo.com

Sva pitanja na SMS: 069/767-114.

DOPISNI KURS KREĆE OD 01.-15. AVGUSTA 2021.


Prijava na Dopisni Kurs na telefon: 060/76-711-74

 • Lekcije se šalju jednom nedeljno, na kraju nedelje ili po dogovoru.
 • Na kraju svake lekcije dobijate i test sa pitanjima kako bi mogli da proverite svoje znanje.
 • Po završetku kursa može  se organizuje polaganje ispita (provera savladanog gradiva).
 • Jedan nivo traje 2 meseca ili 8 nedelja, tj. šalju se 8 dopisnih lekcija na mejl.
 • Kurs Natalne Astrologije traje 1 godinu, ili 6 nivoa po 2 meseca svaki.
 • Prijavljivanje na kurs na telefone: +381 60/767-11-74 li +381 69/767-114 
 • Prijavljivanje na KURS preko E-mail-a: astroanaliza@yahoo.com
 • Prijavljivanje na KURS preko vibera: +381 60/767-11-74
 • Cena kursa:  (po nivou): 5.000 din
Cena kursa (Inostranstvo 5.000 din po nivou)

NATALNA ASTROLOGIJA - dopisne lekcije
UVOD:
 Dopisni kurs Natalne Astrologije je kreiran ne samo za potpune početnike u astrologiji, već i za one koji već imaju neke osnovne pojmove o ovoj nauci, ali nisu sigurni u svoje znanje, ili žele da ga utvrde. Cilj kursa je da steknete znanje i suštinsko razumevanje simboličnog jezika astrologije, i steknete veštine analize i sinteze horoskopa, i ono što se danas zove interpretacija natalne karte, ili karte za trenutak rođenja. Sem ovoga, dobićete i osnovno znanje o istoriji i poreklu Astrologije, i istorijskom razvoju njenih tehnika i grana, a bićete i potpuno obučeni da natalnu kartu iscrtate i analitički (tabelarno) i grafički(kosmogram), uz pomoć bazičnog astronomskog i matematičkog znanja.


1. NIVO – PRELIMINARNE ANALIZE

Cilj ovog kursa je da postavi solidne osnove o osnovnim pojmovima i principima astrologije, objasni osnovnu statičku i dinamičku strukturu kosmograma (njegova 4 sloja): zodijačke znake, kuće i uglove, planete i fiksne zvezde; i objasni razliku natalne astrologije od njenih ostalih grana i manifestacija tj. utvrdi njenu specifičnost.

Polaznik će biti detaljno upoznat sa osnovnim tehnikama preliminarne analize natala, ili ono što se vidi na prvi pogled, (razna toniranja, ravnoteža elemenata, orijentacija na karti, odsustvo elemenata i kvaliteta, itd.) ali će steći i početne osnove o naprednim tehnikama sinteze, kao što su određivanje koda, prepoznavanje obrazaca, razumevanje konfiguracija i složenih aspekata i oktava, i teorijski i kroz brojne primere.

2. NIVO – ANALIZA NATALNOG HOROSKOPA I

Cilj ovog nivoa kursa je da se nauče osnovna znanja o psihološkim aspektima natalnog hooskopa, kao što su Personologija (uticaj Sunčevog znaka, Ascedenta i Meseca, tj. tri konstante horoskopa), i Karakterologija tj. utvrđivanje bazičnih crta ličnosti, talenata i sposobnosti (položaj planeta u znacima i međusobnim aspektima).

Detaljno se analiziraju oba Svetla, Ascedent i 3 lične planete: Merkur, Venera i Mars, te razne vrste signifikatora, vladar horoskopa, hajleg, afeta i anareta. Signifikatori Sunca, Meseca i Ascedenta, se takođe detaljno obrađuju, kao i njihov međuodnos u harmonizaciji i integraciji natalalnih sila.

Od praktične Astrologije, uči se analiza Planeta u jednostavnim aspektima i tumačenje planeta u znacima, u odnosu na svog vladara znaka (rulera).

3. NIVO – ANALIZA NATALNOG HOROSKOPA II

Ovaj nivo daje uvod u Astrologiju Društvenih (Jupiter i Saturn) i Transpersonalnih planeta(Uran, Neptun, Pluton, Hiron i Plutonidi kao Eris itd.), tj. mogućnost funkcionisanja planeta (delova svesti) na višim oktavama i energijama i izvlačenje maksimuma iz natalnog horoskopa.

Od praktične Astrologije, uči se analiza Planeta u kućama, u odnosu na svog dispozitora (vladara kuće) i eventualno rulera planete (vladara znaka u kome je planeta, ako je dispozitor zahvatio prethodni znak). Takođe, radi se detaljna analiza uticaja dispozitora svih 12. kuća, i u odnosu na to u kojoj je kući, i u odnosu na to koje aspekte prima. Takođe se detaljno rade obrasci horoskopa i najvažnije konfiguracije.

4. NIVO – SINTEZA: SUMIRANJE PITANJA IZ NATALNOG HOROSKOPA PO TEMAMA IZ ODREĐENIH KUĆA (MALA SINTEZA)

Predmet ovog nivoa je odrediti osnovne obrasce sudbine u kojima će se aktivirati esencijalne snage planeta(planete u kućama), i steći uvod u kom pravcu horoskop naginje da ispoljava svoje osnovne energije (signifikatori i ko-signifikatori, dispozitori i ko-dispozitori). Takođe kroz sintetsku analizu aspekata neke planete (planetarnih dipozitora  kuća) odrediti da li će ostvarenje sudbine i životnih ciljeva biti uspešno ili neuspešno, kao i njihov intenzitet i dinamiku.

Glavni cilj ovog nivoa analize, je osposobiti studente da pokušaju da sami protumače sve delove natalnog horoskopa(kuće), ali bez zanemarivanje Celine Natalne Karte i naglašenih tonova u karti. Studenti se dakle ohrabruju da sintetski finalizuju sve delove horoskopa(pitanja određenih kuća), ali pre svega na osnovu svog razumevanja i sopstvenog stila tumačenja natala, koji bi trebalo postupno da  razviju uz što veći broj praktičnih primera, i istraživačkih postupaka, pa i korišćenjem dodatnih tehnika analize za koje smatraju da bi mogli bolje koristiti u natalu.

5. NIVO – FINALIZIRANJE: INTERPRETACIJA NATALNOG HOROSKOPA U CELINI

"Od drveta se ne vidi šuma". Cilj ovog nivoa, je odrediti najvažnija područja koje je rođeni u ovom životu rešio da razvije, kao što su dominantna područja karte, naglašena kuća, planeta, znak, temperament ili naglašena planeta u konfiguraciji, takođe ponavljajuće obrasce i nizove (pozitivne i negativne), te je cilj ovog nivoa odrediti koje planete ili grupacije entiteta (kuće, znaci, elementi) upravljaju određenim natalom.

Ovim sumiranjem dobija se uvid u to "u kom pravcu plovi ovaj brod" tj. dobija se neki viši vid sinteze, gde se cela natalna karta posmatra kao jedan složeni entitet sa Suncem u središtu, i planetama i kućama na periferiji, ali bez umanjivanja njihovog značaja, i svodi se na nalaženje koja se to planeta (njen skriveni obrazac) naročito izdvaja u nekom Natalu, koja je vladar sudbine ili zvezda sudbine u ovom životu.

*********************************************************************

Dalji uvid u tajne natalnog horoskopa, razvijeni su kroz specijalističke astrološke nauke kao što je karmička astrologija, astrologija nekretnica, astrologija arapskih tačaka, humanistička astrologija, moderna psihološka (i transformativna) astrologija, astrologija međurastojanja, te kroz ezoterijsku i evolucionu astrologiju. Ne treba zanemariti ni tradicionalnu zapadnu antičku, srednjevekovnu i renesansnu astrologiju i njene podgrane, jer u njima su takođe skrivene mnoge proto-astrologije današnjih modernijih izdanaka Astrologije.

6. NIVO – PRAKTIČNA NATALNA ASTROLOGIJA

Razrada u praksi svih pređenih lekcija, sa bezbroj primera. Kroz praksu se teorijski stečeno znanje stabilizuje i stiče dodatna sigurnost u tumačenju. Broj primera zavisi od nivoa prethodnog znanja iz astrologije. Broj časova u ovom nivou nije precizno određen, jer zavisi od osobe do osobe. Radi se isljučivo individualno.

Prijava na Dopisni Kurs na telefon: 060/76-711-74

 • Lekcije se šalju jednom nedeljno, na kraju nedelje ili po dogovoru.
 • Na kraju svake lekcije dobijate i test sa pitanjima kako bi mogli da proverite svoje znanje.
 • Po završetku kursa može  se organizuje polaganje ispita (provera savladanog gradiva).
 • Prijavljivanje na kurs na telefone: +381 60/767-11-74 li +381 69/767-114 
 • Prijavljivanje na KURS preko E-mail-a: astroanaliza@yahoo.com
 • Cena kursa:  (po nivou): 5.000 din

Cena kursa (Inostranstvo 5.000 din po nivou)
Kurs ima 6 nivoa, 4 teorijska i 2 praktična.
Jedan nivo traje 2 meseca. Ceo kurs 12 meseci.

UPUTSTVO ZA UPLATU RATE ZA DOPISNI KURS ASTROLOGIJE:

UPLATOM U POŠTI (banci ili aplikacijom na mob. telefonu), prve rate PRIZNANICOM (minimum 2.500) na žiro račun:

      ŽIRO RAČUN: 205-210985-58
, (preko pošte ili bilo koje banke-nema poziv na broj):
      SVRHA:
 Kurs natalne astrologije, 1.nivo.
      PRIMA:
 Obr.Centar-Ultra Nova Wellness Studio. Sedište:Save Kovačevića 3., NS.
      SUMA: 5000,oo za ceo nivo 
      UPLAĆUJE: Ime i prezime polaznika, i adresa polaznika.
      POZIV NA BROJ: ne upisuje se ništa ako ste fizičko lice.

Povezane stranice

GRUPNI KURS ASTROLOGIJE ŠKOLA ASTROLOGIJE

GRUPNI KURS ASTROLOGIJE

MALA ŠKOLA ASTROLOGIJE ŠKOLA ASTROLOGIJE

MALA ŠKOLA ASTROLOGIJE