NATALNA ASTROLOGIJA


NATALNA ASTROLOGIJA

 

NATALNA ASTROLOGIJA

Natalna Astrologija je ostatak jedne antičke grane nauke i filozofije prirode, koja je verovala da objekti na nebu kao što su planete, zvezde i sl. mogu uticati na ljude ili događaje u društvu i prirodi. Danas astrolozi više ne misle da su planete uzrok tih događaja, već da stanje na nebu ili natalna karta prosto pokazuje gotovo stanje stvari, tj. da se slika na nebu prosto poklapa sa slikom na zemlji, te da su na neki način ove slike sinhronizovane.

Natalna Astrologija je nauka koja se još uvek razvija, i može se reći da je tek u 20. veku počela naučna provera svih njenih teorija i modela, pa i svih njenih grana, te mada se Teorija astrologije mnogo brže razvija nego provera njenih koncepata u praksi, ona je danas na zavidnom naučnom i filozofskom nivou razvoja, toliko da već postoje nekoliko astroloških fakulteta i instituta koji se bave samo ovom drevnom naukom, bilo  tradicionalnom bilo modernom njenom varijantom.

Naravno evropski i američki pristup astrologiji je dosta različit. Američki pristup je dosta pragmatičan ili prognostički (Evangelina Adams), komercijalan (popularna astrologija) ili strogo naučan (Kepler Koledž npr.), dok kod evropljana se ona shvata na jednom dubljem nivou, kroz više dimenzija. Ona prožima većinu njenih ezoterijskih škola i njihovih teorija, toliko da se skoro integrisala sa psihologijom i psihoterapijom na nivou new-ejdža ili novo-jungijanaca, ili sa druge strane sa evropskim ezoterijskim školama na filozofskom ili magijskom (praktičnom) nivou, bilo kroz evropski neo-paganizam (paganski festivali i posvećenja), bilo kroz  ritualne ili divinacijske prakse prožete astrološkim idejama i konceptima, poput Tarota, Geomantije, Skrajinga, Kabale, Enohijanskih obreda, hermetičke magije i alternativne medicine itd.

U Evropi, Astrologija je veoma ozbiljna profesija sa sopstvenim standardima, školama i etikom, kao i sertifikacijom, a u zemljama poput Engleske, Francuske,  Nemačke i Turske, ona ima dugu istoriju i tradiciju, čak od srednjeg veka i renesanse pa sve do današnjih dana, jednu neprekinutu liniju razvoja, ponegde sa malim prekidima, ali i sa dosta među-uticaja.

U Jugoslaviji ona ponovo oživljava sa Miletom Duporom sa Korčule, koji oživljava interes za nju serijom lucidnih i zanimljivih knjiga, te posle raspada Jugoslavije, devedesetih godina 20. veka, u mnogim njenih državama se uspostavljaju nove nacionalne astrološke tradicije, tako da uslovno možemo govoriti recimo o Srpskoj astrologiji koja je danas dominantna, ali takođe i o Hrvatskoj astrologiji, Slovenačkoj, ili Bosanskoj Astrologiji koja je interesantna jer je pod uticajem i arapske i zapadne astrologije, slično engleskoj tradicionalnoj astrologiji. itd.Povezane stranice

SINASTRIJA GRANE ASTROLOGIJE

SINASTRIJA